☰ Menu
AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin korzystania z boiska ze sztuczna nawierzchnią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin korzystania z boiska

ze sztuczną nawierzchnią

 przy ul. R.W.Pileckiego 25/27

w Żyrardowie

 

 

1. Boisko jest obiektem „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. Spółka pełni funkcje administratora.

2. Obiekt jest czynny codziennie w godz. 8:00 do 21:00.

3. Z boiska mogą korzystać – szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, grupy młodzieży pod opieką osoby dorosłej, inne osoby dorosłe pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za grupę, po uzyskaniu zgody Administratora.

4. Osoba odpowiedzialna za grupę ćwiczących musi posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, studencka, prawo jazdy).

5. Korzystanie z boiska piłkarskiego grupy lub osób indywidualnych odbywa się zgodnie z jego przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność.

6. Korzystający z boiska piłkarskiego zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia piłkarskiego.

7. Osoby korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody.

8. Na terenie boiska zabrania się :

a) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących,
b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania boiska,
c) poruszania się na skuterach, rowerach, rolkach, wrotkach itp.
d) przebywania na terenie osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających,
e) wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia,
f) wprowadzania zwierząt,
g)zakłócania przebiegu zajęć korzystających z boiska,

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z powodu niewłaściwego korzystania z obiektu przez użytkowników.

10. Administrator jak i osoba pełniąca nadzór może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego regulaminu zakazać dalszego korzystania z boisk.

11. Administrator boiska zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w celu przeprowadzenia :
a) imprez sportowo – rekreacyjnych,
b) rozgrywek międzyszkolnych,
c) prac konserwacyjnych,
d) niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażających użytkowaniu boiska,

12. Opłat za korzystanie z boiska dokonuje się w kasie Spółki.

13. Przystąpienie do zajęć na obiekcie piłkarskim jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować przerwanie zajęć i wyproszenie grupy z boiska oraz brak możliwości rezerwacji boiska dla danej grupy w przyszłości.

Zarząd Spółki „AQUA ŻYRARDÓW" Sp. z o.o

Wytworzył:
Dorota Boczek
Udostępnił:
Majewska Dorota
(2011-03-22 15:34:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Majewska Dorota
(2021-04-15 12:01:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 265242