Rejestracja i kapitał zakładowy

Data rejestracji Spółki:

29.08.2006 r

Organ i numer rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla  Łodzi - Śródmieścia  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000262727

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy : 37.245.000 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście czterdzieści pięć) złotych.. Całość udziałów obejmuje Gmina Miasto Żyrardów.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data rejestracji Spółki:

29.08.2006 r

Organ i numer rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000262727

Kapitał zakładowy:

 

 

Wytworzył:
Konrad Burkiewicz
Udostępnił:
Skrzypczyński Daniel
(2009-10-23 12:11:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Konrad Burkiewicz
(2024-02-14 13:33:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki