☰ Menu
AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja i kapitał zakładowy

Data rejestracji Spółki:

29.08.2006 r

Organ i numer rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla  Łodzi - Śródmieścia  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000262727

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy : 39.327.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy i 00/100). Całość udziałów obejmuje Gmina Miasto Żyrardów.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data rejestracji Spółki:

29.08.2006 r

Organ i numer rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000262727

Kapitał zakładowy:

 

 

Wytworzył:
Konrad Burkiewicz
Udostępnił:
Skrzypczyński Daniel
(2009-10-23 12:11:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Konrad Burkiewicz
(2023-04-19 10:12:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 265242