☰ Menu
AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin korzystania ze skate-parku

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATE-PARKU

 

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX- ach.

2. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.

3. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzy podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniem administratora Skateparku wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń. Użytkownicy korzystają ze Skateparku na własną odpowiedzialność.

4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.

7. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

9. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.

10. Na terenie Skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

11. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu Skateparku przez upoważnione osoby.

12. Jazda na rolkach i deskorolkach są to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

13. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

14. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

15. Pamiętaj o innych użytkownikach Skateparku – nie jeździsz sam !

16. W przypadku większej ilości osób w Skateparku poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody ( Bank, Quarter, Rampa) – poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.

17. Zabrania się korzystania ze Skateparku następującym osobom:

- kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki, itp.)

- z chorobami układu ruchowego,

- z wadami serca,

- z chorymi na epilepsję,

- znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

PAMIĘTAJ !

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Telefony alarmowe :

Pogotowie Ratunkowe 999 (tel. kom. 112)

Straż Pożarna 998

Policja 997

Zarząd Spółki AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.

 

Wytworzył:
Dorota Boczek
Udostępnił:
Majewska Dorota
(2011-04-04 15:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Majewska Dorota
(2011-04-27 10:15:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 265242