Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Rejestry element menu 2008-06-26 14:29:18 MODYFIKACJA
Rejestracja i kapitał zakładowy dokument HTML 2008-06-26 13:31:30 MODYFIKACJA
Rejestracja i kapitał zakładowy dokument HTML 2008-06-26 13:31:30 MODYFIKACJA
Rejestracja i kapitał zakładowy dokument HTML 2008-06-26 13:29:51 MODYFIKACJA
array ( 'id_document' => '42216', ) element menu 2008-06-26 13:29:51 MODYFIKACJA
Rejestracja i kapitał zakładowy dokument HTML 2008-06-26 13:29:51 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Rejestracja i kapitał zakładowy', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'visible' => 't', ) element menu 2008-06-26 13:28:38 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2008-06-26 13:28:17 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2008-06-26 13:28:17 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2008-06-26 13:28:17 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2008-06-26 13:28:17 MODYFIKACJA
Placówki finalne element menu 2008-06-26 13:28:17 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2008-06-26 13:28:17 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Rejestracja i kapitał zakładowy', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'visible' => 'f', ) element menu 2008-06-26 13:28:17 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'visible' => 'f', ) element menu 2008-06-26 13:27:52 MODYFIKACJA